การติดตั้ง Kodi ภาษาไทย และ Google Drive Add-On บน Android TV / Mi field
How you can set up Kodi and Google Drive Add-on on Android TV / Mi field

สามารเอาไฟล์ Font Tahamo.ttf ใน Home windows เปลี่ยนชื่อเป็น Arial.ttf
วางไว้ที่ Android – knowledge – org.xbmc.kodi – information – .kodi – media – Fonts – Arial.ttf

หรือ Obtain ไฟล์ได้จาก ลิงค์ด้านล่างนี้
https://goo.gl/QFuESe

#Kodi #KodiGoogleDrive #KodiGoogleDriveAddon

source


Facebook: Xbmc Tips And tricks https://www.facebook.com/groups/565124710285772/ VPN SETUP KODI: http://vpn.kodi17.com Forum: http://xbmcm3u.com kodi Evo Tech https://kryptonkodi.com https://www.youtube.com/channel/UCkfg9-oz3rqYVqnyRr7gHyQ http://Funkykitchengadgets.com IPVanish VPN Link: https://www.ipvanish.com/?a_aid=559b2ebabc791&a_bid=48f95966 kodi18 Twitter: https://twitter.com/Miniboxpro http://querisavines.com Merica Build Kodi UFC http://kodiufc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *