KODI.VN – Cài đặt addon Vietmediaf trên KODI 17


Cài đặt addon Vietmediaf trên kodi 17. – Add thêm File supply để cài đặt các addon khác. – Để kiểm tra các model mới các bạn có thể vào VietmediaF/ Tiện ích.


Facebook: Xbmc Tips And tricks https://www.facebook.com/groups/565124710285772/ VPN SETUP KODI: http://vpn.kodi17.com Forum: http://xbmcm3u.com kodi Evo Tech https://kryptonkodi.com https://www.youtube.com/channel/UCkfg9-oz3rqYVqnyRr7gHyQ http://Funkykitchengadgets.com IPVanish VPN Link: https://www.ipvanish.com/?a_aid=559b2ebabc791&a_bid=48f95966 kodi18 Twitter: https://twitter.com/Miniboxpro http://querisavines.com Merica Build Kodi UFC http://kodiufc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *